Việt Nam công nhận hộ chiếu vắc xin của 78 quốc gia, vùng lãnh thổ

Việt Nam công nhận hộ chiếu vắc xin của 79 quốc gia, vùng lãnh thổ [cập nhật 21/1/22]

Tính đến thời điểm 9/12, Việt Nam đã tạm thời công nhận hộ chiếu vắc xin của 78 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau. Công dân thuộc các quốc gia thuộc danh sách công nhận hộ chiếu vắc xin. Khi nhập cảnh vào Việt nam sẽ được giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhị Gia đã tổng hợp danh sách các quốc gia,vùng lãnh thổ được công nhận hộ chiếu vắc xin trong bài viết dưới đây, cùng theo dõi nhé!

View More Việt Nam công nhận hộ chiếu vắc xin của 79 quốc gia, vùng lãnh thổ [cập nhật 21/1/22]