Ai đủ điều kiện xin cấp visa du lịch 5 năm dubai? Nộp đơn như thế nào?

Ai đủ điều kiện xin cấp visa du lịch 5 năm dubai? Nộp đơn như thế nào?

UAE đã bắt đầu cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần có thời hạn 5 năm cho khách du lịch. Với mục đích khuyến khích…

View More Ai đủ điều kiện xin cấp visa du lịch 5 năm dubai? Nộp đơn như thế nào?