Dubai ra mắt thẻ tài năng - Talent Pass với thị thực nhập cảnh đến 3 năm

Dubai ra mắt giấy thông hành tài năng – Talent Pass với thị thực nhập cảnh đến 3 năm

Vào ngày 9/1/2022 vừa qua, sân bay Dubai Freezone (DAFZ) đã ra mắt giấy thông hành tài năng “Talent Pass” dành cho người làm công…

View More Dubai ra mắt giấy thông hành tài năng – Talent Pass với thị thực nhập cảnh đến 3 năm